Lộ trình chiến lượt kinh doanh của doanh nghiệp việt nam 2016 - 2010 27/05/2016

Bao bì Toàn Quốc tham gia sự kiện kết nối doanh nghiệp: Lộ trình chiến lượt kinh doanh của doanh nghiệp việt nam 2016 - 2010

Tại đây chúng tôi được Ông Nguyễn Trí Hiếu - Chuyên gia tài chính ngân hàng trình bày về xu hướng phát triển và tư vấn chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp Việt Nam.

Image title

Rất nhiều thông tin bổ ích từ chương trình giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam hình dung ra thị trường chung và tìm định hướng phát triển ph�� hợp cho doanh nghiệp của mình.

Image title

Nguyễn Thị Ngọc Hiền

ĐT: 090 999 2032

Copyright © 2016 baobigiaytoanquoc.com